0

Brak produktów w koszyku.

Hello Hoko!

Robimy wszystko, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej strony internetowej. Twoje prawa do prywatności oraz dbałość o ochronę praw osobistych są dla nas jednym z priorytetów. Aby zrozumieć więcej i jeszcze bardziej świadomie korzystać z naszych usług prosimy o staranne zapoznanie się z zawartością tego dokumentu.

Tu dowiesz się w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Twoje dane będą przetwarzane z najwyższą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby dane jakie nam powierzasz były traktowane odpowiedzialnie.

Celem Poniższej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a co najważniejsze, dowiesz się też o spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w polskiej Ustawy o ochronie danych oraz wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane administratora danych

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł.

 Administrator danych w przedsiębiorstwie dostępny jest pod adresem: dane@hokolab.com

W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?

Zbieramy oraz przetwarzamy jedynie niezbędne elementy Twoich danych osobowych, a wszystko to dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy zamawiasz produkty lub korzystasz z formularzy kontaktowych. Twoje dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane tylko za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, w których nie ma możliwości wcześniejszego wyrażenia zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczone ustawowo.

Wysoki priorytet bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w hokolab.com. Korzystamy z możliwie najlepszych środków technicznych i organizacyjnych podczas pracy, przechowywania oraz przetwarzania przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasz zespół zajmujący   się   przetwarzaniem   danych   osobowych   zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia poufności i przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa pracy nad danymi. Twoje dane osobowe chronimy podczas przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład w trakcie łączenia się z Twoją przeglądarką  internetową – wykorzystujemy do tego  SSL  (Secure  Sockets  Layer).  Twoja przeglądarka wyświetli symbol kłódki, abyś widział(a), kiedy ustanowione połączenie SSL jest bezpieczne. Sposób ochrony Twoich danych i środowiska bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnemu monitoringowi i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych, bardziej bezpiecznych standardów technologicznych.   Zasady   te   obejmują   również   firmy, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Cele i aspekty prawne zarządzające sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do zawarcia i wykonania wszelkich umów
 • do dostosowania oferty w celach marketingowych
 • do obsługa klienta, pomocy i sprawniejszej komunikacji
 • do prawidłowego świadczenia usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące regulacje wynikające z podstaw  prawnych:

 • Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
 • Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi, transportu, etc.
 • Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.
 • Art. 6, par. 1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.
 • Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy korzystaniu z zewnętrznych dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych. Nasz interes to zagwarantowanie  przyjaznej, atrakcyjnej i przede wszystkim bezpiecznej witryny internetowej. W tym celu zależy nam na jej optymalizacji, która pomaga w osiągnięciu zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

Jak długo przechowujemy i jak usuwamy dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez niezbędny okres do spełnienia celu ich przechowywania oraz w niektórych przypadkach dopóki jest to od nas wymagane prawem i regulacjami. Jeżeli cel przestaje być zasadny lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone lub wstrzymane. W chwili powstania ograniczenia przetwarzania danych, te zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych wymagane przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

Informacje ogólne i zbieranie danych

W zgodzie z  art. 6, par. 1, lit. f RODO nasza strona internetowa może gromadzić szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, a które są przechowywane tymczasowo w logach serwerów. Zapis tworzy się przez automatyczne logowania dokonywane przez system komputera przetwarzającego. Jakie dane mogą być gromadzone:

 • sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
 • dostępy. logowania do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość logowania)
 • parametry objętościowe danych
 • informacje o Twojej przeglądarce internetowej i jej wersji
 • rodzaj i system operacyjny urządzenia z którego korzystasz
 • dostawca Twoich usług internetowych dzięki którym łączysz się z naszą witryną
 • Twój adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych podczas korzystania z Internetu

Gromadzenie oraz przechowywanie tych danych jest wymagane i często niezbędnę do działania hokolab.com

To dzięki temu możemy zapewnić doskonalszą funkcjonalności i poprawne wyświetlenie zawartości naszej strony internetowej. Danych używamy również do zoptymalizowania działania naszej strony internetowej oraz dla bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. A bezpieczeństwo naszej struktury informatycznej, przekłada się również na Twoje. Dane te są przechowywane do zabezpieczenia aspektów technicznych przez okres siedmiu dni.

Nie jest tajemnicą, że dążymy do jak najlepszego dostosowania treści przekazywanych Wam i potencjalnym Klientom. Dlatego używamy ich również w celach marketingowych, do badania i określania rynku oraz skalowania struktury naszych usług w celu sprostania popytowi poprzez tworzenie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednakże tylko wówczas, gdy nie skorzystałeś/łaś z prawa do odmowy lub do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych w taki sposób (zob. uwagi dotyczące przysługującego Ci prawa do sprzeciwu w sekcji „Twoje prawa”).

Rzecz o ciasteczkach (cookies), analityce (web analysis) i mediach społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych. 

Twoje doświadczenia z korzystania z hokolab.com muszą być jak najlepsze. To powód dla którego wykorzystujemy ciasteczka, analizy zasobów sieci Web oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe –  zgodnie z art. 6 par. 1 RODO.

Stosujemy ciasteczka i usługi gwarantujące pełną funkcjonalność hokolab.com. W ten sposób pozyskujemy jak najwięcej przydatnych informacji i tworzymy usługi jak najbardziej przyjazne dla Ciebie. Abyś mógł surfować po hokolab.com z łatwością, przywiązujemy dużą wagę do wprowadzania ulepszeń. Dlatego potrzebujemy zapisywać Twoje ustawienia z góry wypełnionych formularzy, tak abyś nie musiał(a) ponownie wprowadzać tych samych danych. Ważne dla nas jest to, abyś widział(a) tylko tę zawartość która Cię naprawdę interesuje oraz aby Twoje poruszanie się po naszych treściach były jeszcze większą przyjemnością.

Jednak ponad wszystko nie pamiętamy o bezpiecznym posługiwaniu się Twoimi danymi osobowymi. Czytając dalej, dowiesz się jeszcze więcej na temat wykorzystania ciasteczek i usług działających na hokolab.com. Pamiętaj, że zawsze możesz edytować obsługę ciasteczek wedle własnego uznania. Można to zrobić  blokując lub usuwając ciasteczka z poziomu używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Możesz również je dezaktywować poprzez zainstalowanie ciasteczka typu opt-out (ciasteczko które oznacza rezygnację z korzystania z ciasteczek). Istnieje możliwość wykonywania tych operacji po wybraniu hiperłącza (zwanego linkiem). Pamiętaj – dezaktywacja jest wymagana dla wszystkich przeglądarek, z których korzystasz. Jeżeli wykasujesz wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce, ma to równoznaczny wpływ na ciasteczko rezygnacyjne (typu opt-out).

Ciasteczka funkcjonalne – co to jest?

Ciasteczka to mini pliki, które umieszczane są na Twoim urządzeniu takim jak komputer, tablet, czy smartfon. Pliki umieszczane są  przez witryny, które odwiedzasz. Podczas Twoich następnych odwiedzin tej samej witryny, pozwalają odtworzyć ewentualne ustawienia lub inne preferencje, które wprowadziłeś/łaś.

To właśnie ciasteczka funkcjonalne są gwarantem, że hokolab.com będzie działać prawidłowo. Ważność ciasteczek – czyli ile będą przechowywane? Maksymalnie dwa lata, a po upływie tego czasu są automatycznie kasowane. Wykorzystujesz ciasteczka? Zobacz w czym mogą pomóc:

 • zapamiętywanie produktów, umieszczonych w Twoim elektronicznym koszyku lub zapisanych przez Ciebie na liście życzeń,
 • zapisywanie danych wprowadzanych podczas wychodzenia z elektronicznej kasy lub podczas składania zamówienia – dzięki temu nie musisz ich ponownie wprowadzać,
 • zapisywanie ustawień, takich jak wybór języka, lokalizacja, liczba przeszukań witryny, itp.,
 • zapisywanie ustawień dla szybszego i optymalnego wyświetlania na ekranie Twojego urządzenia np. preferowana wielkość bufora i rozdzielczość Twojego ekranu,
 • zapisywania ustawień i  preferencji Twojej przeglądarki – to sprawia, że hokolab.com będzie się wyświetlać jak najbardziej optymalnie dla Ciebie.
 • zapisywanie ewentualnych nadużyć dotyczących naszych witryn internetowych i usług, co ma również pomagać w rozpoznaniu potencjalnych ataków na witrynę
 • pełne załadowanie treści witryny internetowej tak, aby jej jak największa część była dostępna w trybie offline i szybciej funkcjonowała gdy znów odzyskasz dostęp do Internetu,
 • zapisywanie danych kontaktowych, których możesz używać przy składaniu zamówienia lub wypełnianiu formularzy, konwersacji na czacie – wszystko po to, aby nie było potrzeby ponownego wpisywania tych danych.

Pamiętaj! Zawsze masz możliwość zapobiec przechowywaniu ciasteczek lub usunąć te, które są już przechowywane / zapisane. Szczegółowe informacje jak to zrobić uzyskasz od producenta Twojej przeglądarki internetowej – najczęściej znajdują się jednak w jej sekcji pomocy.  Równie ważne jest to, że niektóre z funkcji naszej witryny internetowej nie będą już dostępne lub będą w ograniczonym zakresie – tak może się stać, jeżeli nie pozwolisz na wykorzystywanie ciasteczek funkcjonalnych.

Cele statystyczne i analityka

Uczymy się i jeszcze raz uczymy się! Dlatego bardzo chcemy wiedzieć jaka zawartość naszej witryny internetowej jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna. Stale monitorujemy ilość użytkowników odwiedzających i filtrujemy najczęściej wyświetlane treści. Co jeszcze może nam się przydać, a Tobie podnosić komfort korzystania z hokolab.com?:

 • zapis liczby użytkowników odwiedzających serwis internetowy,
 • zapis czasu spędzanego przez gości,
 • zapis odwiedzin różnych witryn internetowych wraz z kolejnością odwiedzin,
 • analiza które sekcje, treści naszej witryny wymagają zmian lub poprawy

Sprawdź jakie usługi wykorzystujemy dla celów statystycznych: (dezaktywacja po zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze)

 • Google Analytics

Google Analytics – usługa analizy zasobów sieci Web oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google.  Przechowywane ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ oraz https://policies.google.com/?hl=en

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 • Google Maps

Google Maps API jest to usługa obsługi map oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z Google Maps API, aby wyświetlać interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Ci w znalezieniu sklepu stacjonarnego. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google.

Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Google Maps oraz warunków korzystania z ich serwisu, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową  https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.html oraz  https://policies.google.com/privacy?hl=eng

Usługi marketingowe

Korzystamy z usług marketingowych. Usługi obejmują wyświetlanie przez nas reklam za pośrednictwem partnerów reklamowych lub przez współpracujące sieci reklamowe, które używają ciasteczek pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Ciasteczka aktywowane są, gdy odwiedzasz hokolab.com i są odczytywane tylko przez właściwego partnera reklamowego. Chcemy prezentować reklamy, które uznasz za naprawdę interesujące. Dlatego też używamy na naszej witrynie internetowej tzw. retargetingu. Tymczasowo przechowywane ciasteczka dla potrzeb tej funkcji marketingowej pozwalają naszym partnerom retargetingowym rozpoznać odwiedzających hokolab.com pod pseudonimem i prezentują tylko te oferty, które spotkałyby się z zainteresowaniem naszych gości.

Uwaga – ciasteczka naszych partnerów retargetingowych nie przechowują żadnych danych osobowych, w tym zwykłych bądź danych osobowych szczególnej kategorii. Ponadto  zebrane dane nie są łączone z danymi, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie naszych gości.

Jak to pomaga?:

 • bardziej trafiona oferta, to mniej niechcianych, źle dopasowanych reklam,
 • monitorowanie reklam które już widziałeś/łaś – uniknamy ponownego wyświetlania tych samych treści marketingowych,
 • ustalenie ilości odsłon naszej sklepu,
 • śledzenie wewnętrznych poleceń wyszukiwania,
 • lepsze podpowiedzi produktów,
 • rozpoznawanie Twojego statusu jako osoby nowej lub powracającej,

Jeżeli zdezaktywujesz usługi dla celów marketingowych, reklamy będą Ci dalej pokazywane. Jednak nie będą już one tak trafne i mogą być Ci prezentowane częściej. Stanie się tak, ponieważ nie będziemy już mogli precyzyjnie mierzyć Twojego zainteresowania naszymi produktami.

Do celów marketingowych wykorzystujemy te oraz inne usługi; możesz je zdezaktywować po zainstalowaniu ciasteczka rezygnacyjnego lub klikając na hiperłącze:

 • Facebook “visitor action pixel”

Piksel czynności odwiedzającego {“visitor action pixel”} to narzędzie Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. W oparciu o odwiedziny na witrynie internetowej i zachowania surfującej osoby, narzędzie to pozwala nam na ustalenie grup docelowych dla reklamy w Facebooku, tzw. “Facebook-Ads”. Również i hokolab korzysta z tego narzędzia do mierzenia skuteczności działalności marketingowej. Tak więc możemy śledzić ścieżkę marketingową od chwili wyświetlenia reklamy na Facebooku po złożenie zamówienia w sklepie.

Po wizycie na naszej stronie internetowej, ten piksel jest integrowany bezpośrednio przez Facebooka i może przechowywać ciasteczko na Twoim urządzeniu. Jeżeli kolejno zalogujesz się na Facebooku, lub jeżeli już jesteś zalogowany, Twoja wizyta na witrynie internetowej zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane dane pozostają anonimowe, co oznacza, że nie możemy zobaczyć danych osobowych poszczególnych użytkowników; analogicznie nie możemy też skojarzyć ich z innymi informacjami na temat użytkownika. Niemniej jednak, te dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, w związku z czym wyciąganie wniosków na temat profilu odnośnego użytkownika jest możliwe. Przetwarzanie danych przez Facebook ma miejsce zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka (Data Use Policy of Facebook). Jeżeli nie jesteś członkiem Facebooka, wówczas to przetwarzanie danych nie ma na Ciebie wpływu.

Media społecznościowe – wtyczki

Nasza witryna internetowa udostępnia Ci wtyczki do witryn mediów społecznościowych, tak że możesz się połączyć ze swoimi kanałami w mediach społecznościowych. Wtyczki te oznakowano logotypem.

Z naszą witryną internetową zintegrowane są następujące wtyczki do mediów społecznościowych:

 • Przycisk Facebook lubię to/udostępnij

Dostawca: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

 • Wtyczka społecznościowa Instagram

Dostawca: Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

 • Wtyczka społecznościowa YouTube

Dostawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 

Informacje o naszych produktach, usługach, ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach.

Twoje dane mogą zostać użyte do przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy lub/i numer telefonu. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1 lit. a i art. 7 RODO.

1. Dostawy a sprzedaż produktów i usług

Jeżeli kupujesz produkty lub usługi na hokolab.com, możemy wysyłać Ci informacje o naszych własnych, podobnych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub/i numer telefonu, nawet bez Twojej zgody.

2. Przesyłki pocztowe

Istnieje możliwość wykorzystania Twoich danych do przesyłania informacji o naszych produktach, usługach, ofertach specjalnych oraz ofertach partnerów pocztą tradycyjną.

Bardzo chcemy, aby otrzymywanie naszych ofert sprawiało Ci przyjemność, dlatego dokładamy starań, aby zawierały one tylko takie informacje, które z dużym prawdopodobieństwem uznasz za ciekawe. Pomaga nam w tym mierzenie i przechowywanie częstotliwość wejść i kliknięć, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz naszą korespondencję, na jakie treści klikasz i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze oferty mogą do Ciebie nie docierać. Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych.

Pamiętaj – zawsze możesz się wypisać i nie otrzymywać ofert, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym – w każdej ofercie i biuletynie informacyjnym załączony jest specjalny link do anulowania subskrypcji. Następnie poprosimy o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami i wycofać swoje zgody w dowolnym czasie:

– mailem: dane@hokolab.com

– pocztą: ZM Holding sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa

Ze względu na zachowanie prawidłowego funkcjonowania sklepu, nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowania hokolab.com, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia zamówienia, informacje od obsługi klienta, serwisu) Będziesz otrzymywać te powiadomienia na podane dane kontaktowe.

Kontakt z nami i przetwarzanie danych osobowych przy składaniu zamówień bez rejestracji

a) Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie podczas nawiązywania z nami kontaktu drogą mailową, telefoniczną, przez chat lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. f RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.

b) Zamówienia złożone bez rejestracji

W hokolab.com można złożyć zamówienie tylko jako odwiedzający, czyli bez konieczności rejestracji.

W tym przypadku gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte za wyjątkiem tych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, wykorzystanie zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

c) Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

Osoby trzecie – przekazywanie danych osobowych

Przy konieczności przekazania Twoich danych osobowych, zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie starannie dobranym i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.

a) Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie w naszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatności i wysyłki produktów, instalacji sprzętu lub dostarczania biuletynów informacyjnych. Partnerom serwisowym przekazujemy informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres).

Niektóre z tych spółek działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosi partner serwisowy. Ze swojej strony uzgadniamy z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych i regularnie monitorujemy te rozwiązania.

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu   wykonania   umowy   w   następujących   przypadkach,   przez   co   podmioty   te   samodzielnie odpowiadają za wykorzystanie tych danych:

– spedycja  towarów,  dane  są  przekazywane  do  określonych  w  zamówieniu  firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.

–  płatności  za  zamówione  towary,  dane  są  przekazywane  określonemu  w zamówieniu   podmiotowi   przetwarzającemu   płatność   lub   bankowi, instytucji finansowej   udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw   związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność.

Bezpieczeństwo podczas płatności – nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność.

b) Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO

Pamiętaj, że są takie sytuacje, w których możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów). 

Twoje prawa są święte

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, najzwyczajniej prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

– mailem: dane@hokolab.com

– pocztą: ZM Holding sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 2, 02-777  Warszawa

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

1. Prawo dostępu do danych

Domagaj się od nas informacji odnośnie przechowywanych i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych na swój temat, a z pewnością nie odmówimy.

2. Prawo do sprostowania

Twoje prawo gwarantuje Ci możliwość niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

4. Prawo do usunięcia

Masz prawo wnioskować o usunięcie Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

5. Prawo do informacji

Jeżeli zgłosisz konieczność sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna i prawna.

7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

8. Prawo do wycofania zgody

Możesz wycofać  zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

9. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

10. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z Internetu. Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Zmiany i aktualizacje w Polityce Prywatności

Pragniemy, aby nasza polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zmian w prawie i regulacjach, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wprowadzić je w życie i zaktualizować niniejszy dokument. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na końcu tego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 22.12. 2021 r. Wersja 1.0