0

Brak produktów w koszyku.

Gwarancja na iPhone’y zakupione w hokolab.com

Sprzedawane urządzenia nie są fabrycznie nowe. Podlegają procesowi odnawiania, odświeżania i następnie trzystopniowej klasyfikacji:

Szczegółowe informacje o różnicach w cechach i właściwościach użytkowych, wizualnych poszczególnych klas znajdują się pod tym linkiem: Klasy Odnowionych przez HokoLab® iPhone’ów (https://hokolab.com/iphone-z-klasa/)

Kupując urządzenie w wybranej przez Klienta klasie/stanie, klient oświadcza iż akceptuje stan techniczny i wizualny urządzenia.

Czas ważności gwarancji HokoLab® wynosi 12 miesięcy i jest liczony od momentu odebrania przez Klienta zakupionego sprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji oraz oświadcza iż zapoznał się z właściwą instrukcją obsługi zakupionego sprzętu – oryginalne instrukcje znajdują się tutaj: https://support.apple.com/pl_PL/manuals/iphone

Wszystkie wykryte wady i usterki objęte gwarancją HokoLab® zostaną usunięte przez HokoLab.

HokoLab® nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za usterki, wady, naturalny proces starzenia się i zużywania urządzenia oraz uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub osoby/podmioty trzecie które znalazły się w posiadaniu urządzenia, w tym w szczególności za:

W przypadku odesłania urządzenia do serwisu w celu naprawy Klient odpowiada za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie urządzenia oraz zabezpieczenie swoich danych. Uszkodzenia powstałe w transporcie od klienta do serwisu nie są objęte gwarancją HokoLab®. HokoLab® nie odpowiada za utratę danych Klienta.

HokoLab® zapewni naprawę lub wymianę na produkt wolny od wad w przeciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty fizycznego otrzymania sprzętu, ale zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu do 14 dni roboczych w przypadku braku potrzebnych części do naprawy.

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów.